Obavijest o upisu učenika i popis učenika

O D L U K A 

o upisu učenika u prve razrede školske 2020./2021. godine

Na redovitoj sjednici Školskog odbora održanoj 22. lipnja 2020. godine članovi su jednoglasno donijeli odluku da se formiraju sljedeća odjeljenja:

PODRUČJE  RADA

ZANIMANJE

STUPANJ

BR.ODJELA

BR. UČENIKA

Opća gimnazija

        -

IV

1

23

Ekonomija i trgovina (A)

Ekonomist - programer

IV

1

14

Zdravstvo

Medicinska sestra/tehničar

IV

1

25

Zdravstvo

Fizioterapeutski tehničar

IV

1

22

Zdravstvo

Farmaceutski tehničar

IV

1

20

Osobne usluge

Frizer

III

1

18

 

 SREDNJA ŠKOLA „NIKOLA ŠOP“

JAJCE 

POPIS UČENIKA 1. RAZREDA

PROGRAM: OSOBNE USLUGE, ZANIMANJE : FRIZER

R.br.

Prezime (ime roditelja) ime

        1.       

Beganović (Aldina) Ajdina

        2.       

Crnac (Ređif) Azra

        3.       

Čiva (Adnan) Adna

        4.       

Dervišić (Mirsad) Emina

        5.       

Halilović( Ajna) Elvira

        6.       

Horozović (Fatima) Sabina

        7.       

Jurišić (Ivica) Marina

        8.       

Kalinić ( Nikica) Monika

        9.       

Keran (Osman) Belmina

      10.   

Lizalović (Alaga) Aida

      11.   

Osmić (Amel) Minela

      12.   

Redžić ( Tufik) Šefik

      13.   

Ribić (Semin) Seldin

      14.   

Turanović (Esad) Sara

      15.   

Vereget (Senad) Bajrama

      16.   

Vuković (Halid) Sumejja

      17.   

Vuković (Samir) Adna

      18.   

Zejnilagić (Jasmin) Minela

 SREDNJA ŠKOLA „NIKOLA ŠOP“

JAJCE 

POPIS UČENIKA 1. RAZREDA

PROGRAM: OPĆA GIMNAZIJA

R.br.

Prezime (ime roditelja) ime

         1.       

Baković (Darko) Dorian

         2.       

Barić (Dragan) Ines

         3.       

Barišić (Boško) Ana

         4.       

Blažević (Zdravko) Marija

         5.       

Bogić (Rajko) Sara

         6.       

Deljak (Franjo) Ivana

         7.       

Dramac (Frano) Sara

         8.       

Hadžić (Sedin) Salih

         9.       

Hodžić (Esad) Amina

       10.   

Jezerčić (Stipan) Ana

       11.   

Julardžija (Fahrudin) Amina

       12.   

Karadža (Ramo) Ilma

       13.   

Ladan (Tončo) Antonela

       14.   

Lučić (Marko) Ivan

       15.   

Mađo (Alen) Ena

       16.   

Marčeta (Mato) Lea

       17.   

Marčeta (Mato) Mia

       18.   

Marjanović (Zdravko) Martina

       19.   

Martinović (Svjetlan) Martina

       20.   

Mešić (Velid) Tarik

       21.   

Spajić (Stipan) Mia

       22.   

Šimunović (Dalibor) Natalija

       23.   

Štrkalj (Zdravko) Ivana

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SREDNJA ŠKOLA „NIKOLA ŠOP“

JAJCE 

POPIS UČENIKA 1. RAZREDA

PROGRAM: EKONOMIJA I TRGOVINA, ZANIMANJE : EKONOMIST-PROGRAMER

R.br.

Prezime (ime roditelja) ime

         1.       

Cafurek (Igor) Viktorija

         2.       

Crnac (Selvedin) Adela

         3.       

Drek (Zijad) Đejlana

         4.       

Kahrić ( Đemal) Alen

         5.       

Kovačević (Mirzudin) Lamija

         6.       

Kurić (Neđad) Dženana

         7.       

Kurić (Smajil) Belma

         8.       

Meštrovac (Ismet) Šejla

         9.       

Šarić (Stipo) Petar

       10.   

Turanović (Nihad) Emina

       11.   

Vunić (Zijad) Hana

       12.   

Ždralić (Ševal) Asima

       13.   

Žunić (Hrvoje) Natalia

 

 SREDNJA ŠKOLA „NIKOLA ŠOP“

 JAJCE 

POPIS UČENIKA 1. RAZREDA

PROGRAM: ZDRAVSTVO, ZANIMANJE : FARMACEUTSKI TEHNIČAR

R.br.

Prezime (ime roditelja) ime

        1.       

Baković (Zdravko) Marina

        2.       

Brtan (Anđelko) Ines

        3.       

Dramac (Fabijan) Željana

        4.       

Hren (Dalibor) Ines

        5.       

Husić (Ekrem) Emela

        6.       

Jajalo (Frano) Ana-Marija

        7.       

Jukanović (Rajko) Angelika

        8.       

Julardžija (Edin) Armin

        9.       

Jurić (Pavo) Gabrijela

      10.   

Jurišić (Zoran) Robert

      11.   

Kačar (Mile) Vesna

      12.   

Karadžić (Safet) Midhat

      13.   

Lozić (Anđelko) Anđela

      14.   

Nasup (Almir) Hasiba

      15.   

Nasup (Ramo) Suhejla

      16.   

Rabihić ( Neđad) Elma

      17.   

Radić (Josip) Paula

      18.   

Talić (Nijaz) Medina

      19.   

Varenikić (Mevludin) Belma

      20.   

Varenikić (Mirza) Najda

 

SREDNJA ŠKOLA „NIKOLA ŠOP“

JAJCE  

POPIS UČENIKA 1. RAZREDA

PROGRAM: ZDRAVSTVO, ZANIMANJE : FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

R.br.

Prezime (ime roditelja) ime

        1.       

Brtan (Mario) Martina

        2.       

Čorić (Edina) Rijad

        3.       

Dedaj (Bino) Ivan

        4.       

Džankić (Merim) Ajna

        5.       

Hrnjić (Ernad) Salih

        6.       

Jagodin (Luka) Lukas

        7.       

Jezerčić (Ivo) Antonela

        8.       

Julardžija (Enes) Lamija

        9.       

Julardžija (Halem) Ilhana

      10.   

Kljajić (Bojana) Zorana

      11.   

Kovačević (Senad) Amra

      12.   

Lizalović (Selvedin) Ahmed

      13.   

Mandić (Milorad) Milica

      14.   

Mecavica (Nermin) Adela

      15.   

Mukić (Refik) Sedin

      16.   

Nasup (Amir) Amajla

      17.   

Omić (Amer) Hana

      18.   

Pejić (Zvonko) Gabrijela

      19.   

Petrović (Zvonko) Mario

      20.   

Radić (Pejo) Valentina

      21.   

Ramić (Elvir) Lejla

      22.   

Tahirović (Nermin) Ajdin

  

SREDNJA ŠKOLA „NIKOLA ŠOP“

JAJCE 

POPIS UČENIKA 1. RAZREDA

PROGRAM: ZDRAVSTVO, ZANIMANJE : MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

R.br.

Prezime (ime roditelja) ime

        1.       

Agić (Selvedin) Lejla

        2.       

Begić (Amir) Lamija

        3.       

Begić (Nevzudin) Hana

        4.       

Begić (Zakir) Aid

        5.       

Čajo (Sejad) Amina

        6.       

Dervišić (Mirnes) Amina

        7.       

Duranović (Sead) Ilhana

        8.       

Đulić (Alaudin) Edna

        9.       

Hajder (Adis) Tarik

       10.   

Jusić ( Almir) Amela

       11.   

Kasum ( Husmir) Amna

       12.   

Ladan (Miroslav) Korina

       13.   

Lučić (Drago) Matija

       14.   

Mutabdžić (Muharem) Aida

       15.   

Nasup (Muhidin) Adna

       16.   

Omerović (Faruk) Hana

       17.   

Osmić (Šemsudin) Ishak

       18.   

Pejić (Slavko) Ines

       19.   

Poturović (Safet) Adis

       20.   

Sivrić (Mijo) Iva

       21.   

Talić (Derviš) Adela

       22.   

Turanović ( Neđib) Ajla

       23.   

Vuković (Kemal) Esma

       24.   

Vunić (Đemil) Emina

       25.   

Zekan (Rasim) Adin

 

Obavijest o upisu učenika

Upisni rok za sve prijavljene učenike je  1. i 2.7.2020. godine od 8 do 12 sati u prostorijama škole.

 

Obavijest učenicima koji se se prijavili za upis u srednju školu

OBAVIJEST

UČENICIMA KOJI SU SE PRIJAVILI ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU

U PRVOM (1.) UPISNOM ROKU

 

MOLIMO SLJEDEĆE UČENIKE DA SE U PONEDJELJAK, 22.6.2020. GODINE, DO 12 SATI JAVE U SREDNJU ŠKOLU „NIKOLA ŠOP“, JAJCE.

RAZLOG POZIVA JE PRIJEDLOG UPISA U DRUGU STRUKU JER NE ZADOVOLJAVAJU KRITERIJE ZA UPIS U MEDICINSKU ŠKOLU, MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR.

PRIJEDLOZI:

EKONOMIST/PROGRAMER:                                      

1. BELMA KURIĆ                     

2. ASIMA ŽDRALIĆ                

3. ALENA KAHRIĆ                  

4. HANA VUNIĆ       

5. ĐEJLANA DREK              

6. EMINA TURANOVIĆ    

7. ŠEJLA MEŠTROVAC             

8. NEJRA JUSIĆ      

                                                                                          

 FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR:

1. HANA OMIĆ

2. LUKAS JAGODIN

3. RIJAD ČORIĆ

4. IVAN DEDAJ

5. ANTONELA JEZERČIĆ

6. AHMED LIZALOVIĆ

7. MILICA MANDIĆ

8. ADELA MECAVICA

9. AMRA KOVAČEVIĆ

10. SUHEJLA NASUP

                                                                                         

FARMACEUTSKI TEHNIČAR:

1. MIDHAT KARADŽIĆ

2. ARMIN JULARDŽIJA

3. ILHANA JULARDŽIJA

4. MEDINA TALIĆ

U JAJCU, 19.6.2020. GODINE                                                     RAVNATELJ:  HRVOJE JURINA, PROF.                                              

Vraćanje zaduženih knjiga

Učenici, koji duguju knjige, iste trebaju vratiti najkasnije do srijede, 17.06.2020. godine.

Više članaka ...

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates